روانشناسی و مشاور در کرج

تلفیق نیرو جسم و روح ضامن کامیابی، پیشرفت و رضایت از زندگی است. مشکلات جزء جدایی ‌ناپذیر زندگی بشر امروز است. تنوع زیاد در اندیشه‌ و سلیقه ‌حاکی است که تقریباً هیچ کس نمی تواند به ‌تنهایی و بدون کمک گرفتن از دیگران برنامه‌ریزی کند و یا از پس همه مشکلات بر بیاید. انسان موجودی… ادامه خواندن روانشناسی و مشاور در کرج

مشاوره پیش از ازدواج

دلبستگی بخش جدایی ناپذیر رفتار انسان در تمام عمر است. برای برخی نزدیک شدن به دیگران نسبتا آسان است. از وابسته شدن و وابسته کردن و احساس راحتی می کنند. معمولا از نبودن یا صمیمی شدن افراد نگران نمی شوند( دلبستگی ایمن دارند) برخی از صمیمی شدن ناراحت می شوند. اعتماد کامل و وابستگی برایشان… ادامه خواندن مشاوره پیش از ازدواج