معرفی کتاب” پرورش توانایی و استعداد” ترجمه بهناز کمالی

پایان جبرگرايي ژنتيكی و دستورالعملی براي زندگي موفق تر

دوران اعتقاد به تاثیر ژن در استعداد و هوش به پایان رسیده است. شواهد و تحقيقات حاکی از الگويي كاملاً  متفاوت از موفقیت است و نشان می دهد که همه توانایی موفقیت را دارند

شنك با يكپارچه كردن نتيجه تحقيقات، در حوزه های علوم شناختي، ژنتيك، زيست‌شناسي و رشد كودك، تصوير  خوش‌بينانه ای از توانايي‌هاي انسان ارائه مي‌دهد. ژن “الگوی اوليه” ‌اي نيست كه کسی را به موقعیتی محكوم كند؛ فرايند پوياي پيچيده ای است که  والد قادرند بر آن تأثير بگذارند.

برای دریافت کتاب پیام بگذارید 09123955002