معرفی کتاب” قابلیت های هوش اجتماعی” ترجمه بهناز کمالی

  • آيا فكر وارد شدن به يك جمع ناآشنا ، شما را به هراس مي‌اندازد؟
  • آيا تصور چند كلمه حرف زدن با كسي كه احتمال دارد در آينده با شما قوم وخويش بشود آنقدر عصبي تان مي كند كه به تته‌پته مي‌افتيد ؟
  • آيا تا به  حال به هر گروهي كه معرفي شده‌ايد ، فوراً اسم افراد را فراموش كرده‌ايد و از دست‌پاچگي چيزي براي گفتن پيدا   نكرده ايد؟
  • آيا مي‌خواهيد درمصاحبه‌هاي شغلي تأثير خوبي بگذاريد ، ‌اما آنقدر عصبي مي شويد كه نمي‌توانيد صحبت كنيد؟
  • آيا مي‌خواهيد با مردم خوب صحبت كنيد و راحت دوست بشويد؟

اگر حتي يكي  از موارد فوق در مورد شما  صدق مي‌كند ، يا اگر هوش  اجتماعي‌تان با كمي تقويت به كار مي‌افتد ، قابليت‌  هاي هوش  اجتماعي براي كمك به شما نوشته شده است . « هوش اجتماعي » صرفاً ميزان « سازگاري » و ارتباط با اطرافیان است . صرف نظراز همه چيز، انسان موجودی اجتماعي است . اگر بخواهيم در زندگي پيشرفت كند و ا ز زندگي لذت ببرد به  اين توانايي نياز دارد .

برای دریافت کتاب پیام بگذارید 0123955002