افسردگی

درمان افسردگی

مشرق زمین خاستگاه مقابله با افسردگی به کمک آموزه‌های توجه‌ آگاهی و مراقبه است. رویکرد درمانی و دستورالعمل‌های مفید این کتاب برای مبارزه با افسردگی، افکار منفی  و کمبود اعتماد به‌ نفسِ شایع در جامعه امروز و حتی برای درک بهتر ذهن و  رسیدن به تعادل هیجانی مفید است. نویسندگان کتاب با کاوش در دلایل افسردگی بر اساس اطلاعات علمی و بینش مراقبه‌ای  راهکارهای ساده ای ارائه داده اند که نیازمند پشتوانه علمی خاصی نیست و کاربرد عام دارد.

برای دریافت کتاب پیام بگذارید 0912355002