مشاوره فردی

ما بواسطه اجتماعی بودن، شخصیت و هویت خود را درک می کنیم و گاهی هم دچار مشکل می شویم. با عبور از مشکلات را موفقیت و رضایت از زندگی را هموار می کنیم. مشاوره فردی در تصمیم گیری های مهم، مشکلات روحی بهترین راهکار است. تا با شناختن نقاط ضعف و قوت خودتان در  مناسب ترین جهت رشد و پیشرفت تلاش کنید. هرگاه ارتباط با اعضای خانواده، مدرسه، دانشگاه، روابط رسمی ، روابط صمیمی و محیط کار چالش برانگیز بود و مانع پیشرفت شما بود برای یافتن بهترین گزینه ممکن با ما مشورت کنید

هر گاه  احساس کردید دچار عدم اعتماد به‌ نفس، مشکل ابراز وجود، ناتوانی در بیان احساسات، استرس، اضطراب، افسردگی، بدبینی، منفی نگری، ناامیدی، مدیریت مالی، وسواس فکری – عملی، ناتوانی در نه گفتن، مهارت ارتباطی ضعیف، عدم بلوغ فکری – عاطفی، عزت نفس پایین، ناتوانی در تصمیم‌گیری هستید، یا هرگاه به هر دلیلی از پس موقعیت‌ها برنیامدید؛ برای یافتن ریشه مشکل و رفع آن به روانشناس مراجعه کنید. برای برخی  مشکلات یک یا دو جلسه کافی است و برای برخی از مشکلات روحی یک دوره درمان در نظر گرفته می شود.