اضطراب و کندن مو سر یا مناطق دیگر بدن

چهار ملاک  DSM-V برای تشخیص اختلال موکنی

۱-وجود کوششهای فراوان برای کاهش یا متوقف نمودن حالت کندن مو

۲-افت قابل توجه کارکردهای ارتباطی ، تحصیلی و شغلی

۳-عدم نقش ابتلا به بیماریهای جسمانی در اقدام مکرر به کندن موها

۴- عدم نقش ابتلا به برخی از اختلالات روان شناختی مانند اختلال بدریختی بدن (Dysmorphic body disorder ) دراقدا مکرر برای کندن موها

اختلال مو کنی با مشکلات هیجانی ، اجتماعی و پزشکی همراه است.

از نظر میزان درگیر شدن بعد از ناحیه سر نواحی ابروها و پلکها قرار دارند.

اختلالات شایع همراه با اختلال مو کنی عبارتند از:

  • اختلالات اضطرابی
  • اختلالات خلقی
  • اختلالات سومصرف مواد
  • اختلالات خورد و خوراک
  • برخی از انواع اختلالات شخصیتی در افراد مبتلا بیشتر از اشخاصی است که مبتلا به این اختلال نمی باشند.
مشاوره فردی برای حل مشکلات