افسردگی و افراد حساس

حساسیت بالا یعنی راهبرد آگاهی از محیط از طریق مشاهده و بررسی قبل از هر اقدام. این ویژگی هم مثل سایر خصوصیات مزایا و معایبی دارد.

برخی ویژگی‌های افرادی با حساسیت بالا شبیه اختلال است؛ مثلاً، افراد بسیار حساس واکنش‌های شدید هیجانی نشان می‌دهند که ممکن است اختلال تفسیر شود. یا برخی افراد حساس تمایل دارند قبل از ورود به موقعیت و محیط جدید آن را بررسی کنند . این ویژگی می‌تواند با خجالتی بودن اشتباه گرفته شود.

تحریک‌پذیری زیاد گاهی منجر به برانگیختگی زیاد شود، که برای همه ناراحت‌کننده است. برانگیختگی سبب ناراحتی ، کاهش کیفیت عملکرد، تضعیف اعتماد به نفس و افزایش خطر پذیری حساسیت شود.