استرس و ذهن آگاهی

(قسمت اول)

همه می دانیم که هیچ کس نمی تواند از افکار و احساسات بد بگریزد. مطالعات نشان داده است که تلاش برای گریز از شک و تردید و عصبیت نه تنها فایده ای ندارد بلکه این احساسات را شعله ورتر می کند. ناتوانی در تحمل احساسات و تردیدها پیش بین نارضایتی از زندگی است.

ذهن آگاهی در ایجاد و حفظ انعطاف پذیری و سازگاری موثرتر با تجارب هیجانی شدید نقش دارد. ذهن آگاهی در بهبود سلامت روان نقش دارد . و درمان مبتنی بر ذهن آگاهی رویکری در جهت کاهش علائم مشکلات روان و قابل اجرا در موارد متنوع است.

همه ما در قبال خانواده، شغل ، دوستان و … مسئولیت هایی داریم و آنچنان غرق این مسئولیت ها می شویم که مسئولیت در قبال جسممان را فراموش می کنیم.می توانیم با اختصاص اندک زمانی به سلامت و بهزیستی خود کمک کنیم. می توان با کاهش سرعت تقاضایی که از خود داریم، به نیازهای بدنمان توجه کنیم.

  • ابتدا از حالت خودکار خارج شوید تا فرصت بودن (در لحظه حال) فراهم شود.
  • با انجام مراقبه 7 دقیقه ای از لحظه حال آگاه شوید و تمام خرد را منسجم کنید.
  • با مکث های ذهن آگاهانه به خودتان استراحت دهید.تا وقایع اطراف را درک کنید.
  • در حالت بودن دهن کار انجام نمی دهد. پرسه نمی زند.با تمرکز لحظه حال را تجربه می کند. با حضور در لحظه حال از هر آنچه اکنون در اینجا وجود دارد آگاه می شود و آن ها را تجربه می کند.
  • حالت انجام ادراک را مختل و توجه را باریک می کند.