حساسیت زیاد- مزیت

سردرگمی از آنجا آغاز می‌شود که برخی ویژگی‌های حساسیت زیاد شبیه برخی اختلالات است؛ مثلاً، افراد بسیار حساس واکنش‌های شدید هیجانی نشان می‌دهند که ممکن است با سیکلوتایمی اشتباه گرفته شود که برخی افراد حساس این اختلال را دارند.

تمایل افراد حساس به بررسی محیط قبل از ورود به موقعیت جدید با خجالتی بودن اشتباه می شود.

ترجیح افراد حساس برای بازبینی برنامه ها پس از شکست، به‌ جای اقدام فوری (پترسون و نیومن، 1993) با وسواسی بودن اشتباه شود .

تمایل افراد حساس برای بررسی همه جوانب امور با اضطراب مزمن اشتباه می شود- و البته برخی از افراد بسیار حساس این اختلالات را دارند.

مهم‌تر از همه، قابلیت تحریک‌پذیری زیاد باعث برانگیختگی زیاد در هر موقعیت می شود و برای همه ناراحت‌کننده است. برانگیختگی منجر به ناراحتی شده، کیفیت عملکرد را کاهش، اعتماد به نفس را تضعیف و خطر پذیری دراز مدت افراد حساس را افزایش می‌دهد.

عدم تشخیص علایم این ویژگی ذاتی طبیعی سبب تشخیص گذاری اشتباه م و به طبع طرح درمان اشتباه می شود. این ویژگی نه تنها به خودی خود نارسایی نیست، بلکه می‌تواند مزایای زیادی هم به ارمغان آورد.