هوش اجتماعی

هوش اجتماعي بخشي از طيف گسترده مهارت هاي اجتماعي‌ محسوب می شود. مغز انسان پيچيده‌ترين ، پيشرفته‌ترين و توانمندترين عضو شناخته شده در جهان هستی است .  همه می دانیم كنارآمدن با خود به اندازه ي كافي دشوار است  ، مسلماً كنار آمدن با  افكار خود و ديگران به طور هم زمان نشانه‌ي نبوغ است . افراد دارای هوش اجتماعي براي برقراري ارتباط و « خواندن » ذهن ديگران تمامي قدرت جسمي و ذهني خود را به كار مي‌گيرند .

با اتخاذ روش‌هاي مناسب می توان ديگران را به رشد، خلاقيت، برقراري ارتباط و دوستي ترغيب كرد، اما ابتدا باید از نحوه‌ي ايجاد و حفظ دوستي‌ آگاه شد . . در وهله‌ي اول ، بايد بتوان با يك نفر، يك گروه كوچك، يك اتاق پر از آدم و حتي در گرو‌ه هاي بزرگتر هم ارتباط برقرار كرد و درگير ارتباط ذهني شد.

هوش اجتماعی كمك مي‌كند فرد، از گرداب مذاكرات و سوء تفاهم‌ها همچون قايقراني  ماهر ‌بگذرد و بحث را به پايان برد. افرادی با هوش اجتماعی هم فوق‌العاده خوش صحبت اند و هم مستمع خوبي هستند ، در اجتماعات بزرگ ارتباط موثری برقرار می كنند . با همه افراد، صرف نظر از سن،‌ پيشينه‌ي فرهنگي و قشر اجتماعي راحت برخورد می كنند و مهم‌تر از اینها ديگران در كنار آن ها احساس آرامش می كنند .