معرفی کتاب” پرورش توانایی و استعداد” ترجمه بهناز کمالی

“ پایان جبرگرايي ژنتيكی و دستورالعملی براي زندگي موفق تر” دوران اعتقاد به تاثیر ژن در استعداد و هوش به پایان رسیده است. شواهد و تحقيقات حاکی از الگويي كاملاً  متفاوت از موفقیت است و نشان می دهد که همه توانایی موفقیت را دارند شنك با يكپارچه كردن نتيجه تحقيقات، در حوزه های علوم شناختي،… ادامه خواندن معرفی کتاب” پرورش توانایی و استعداد” ترجمه بهناز کمالی