زوج درمانی

پیش از ازدواج علایقتان را بیان کنید از علایق طرف مقابل مطلع شوید.