معرفی کتاب “روان درمانی و افراد حساس” ترجمه بهناز کمالی

چطور می‌توان به افراد حساس کمک کرد تا رابطه بین فردی بهتری داشته باشند و شادتر زندگی کنند؟ هر نوزاد خلق ‌و خوی دارد و تا بزرگسالی آن را حفظ می‌کند. وقتی والدین می‌گویند “او کودک راحتی است.” یا “او فعال‌تر از برادرش است.” چه تصوری از کودک دارند.برخی ویژگی ها ژنتیکی و غیر قابل… ادامه خواندن معرفی کتاب “روان درمانی و افراد حساس” ترجمه بهناز کمالی