حساسیت زیاد- مزیت

سردرگمی از آنجا آغاز می‌شود که برخی ویژگی‌های حساسیت زیاد شبیه برخی اختلالات است؛ مثلاً، افراد بسیار حساس واکنش‌های شدید هیجانی نشان می‌دهند که ممکن است با سیکلوتایمی اشتباه گرفته شود که برخی افراد حساس این اختلال را دارند. تمایل افراد حساس به بررسی محیط قبل از ورود به موقعیت جدید با خجالتی بودن اشتباه… ادامه خواندن حساسیت زیاد- مزیت