مشاوره پیش از ازدواج

دلبستگی بخش جدایی ناپذیر رفتار انسان در تمام عمر است. برای برخی نزدیک شدن به دیگران نسبتا آسان است. از وابسته شدن و وابسته کردن و احساس راحتی می کنند. معمولا از نبودن یا صمیمی شدن افراد نگران نمی شوند( دلبستگی ایمن دارند) برخی از صمیمی شدن ناراحت می شوند. اعتماد کامل و وابستگی برایشان… ادامه خواندن مشاوره پیش از ازدواج