هوش اجتماعی

هوش اجتماعي بخشي از طيف گسترده مهارت هاي اجتماعي‌ محسوب می شود. مغز انسان پيچيده‌ترين ، پيشرفته‌ترين و توانمندترين عضو شناخته شده در جهان هستی است .  همه می دانیم كنارآمدن با خود به اندازه ي كافي دشوار است  ، مسلماً كنار آمدن با  افكار خود و ديگران به طور هم زمان نشانه‌ي نبوغ است… ادامه خواندن هوش اجتماعی